Logo
Enver Beşinci

Koleksiyonculuk gerçekte, bir zevk ve merak saikiyle eşya biriktirmenin çok ötesinde, toplanan objelerin sınıflandırılması ve yorumlanmasıyla kültür ve sanat tarihçiliğine katkı sağlama faaliyeti ve çabasıdır.

Enver Beşinci
bismillah

Koleksiyonculuk gerçekte, bir zevk ve merak saikiyle eşya biriktirmenin çok ötesinde, toplanan objelerin sınıflandırılması ve yorumlanmasıyla kültür ve sanat tarihçiliğine katkı sağlama faaliyet ve çabasıdır.

Enver Beşinci
icazet resimleri
İcâzetnâmeler
icazet resimleri
İcâzetnâmeler
icazet resimleri
İcâzetnâmeler
icazet resimleri
İcâzetnâmeler
icazet resimleri
İcâzetnâmeler
icazet resimleri
İcâzetnâmeler
icazet resimleri
İcâzetnâmeler
icazet resimleri
İcâzetnâmeler
icazet resimleri
İcâzetnâmeler
şehadet resimleri
Şahâdetnâmeler
şehadet resimleri
Şahâdetnâmeler
şehadet resimleri
Şahâdetnâmeler
şehadet resimleri
Şahâdetnâmeler
şehadet resimleri
Şahâdetnâmeler
tasdikname resimleri
Tasdiknâmeler
tasdikname resimleri
Tasdiknâmeler
tasdikname resimleri
Tasdiknâmeler
tasdikname resimleri
Tasdiknâmeler

‘Osmanlı’dan Günümüze İcâzetten Diplomaya’

Adıyla yayına hazırladığımız koleksiyon kitabımız için yıllar boyunca topladığımız objelerin değerlendirilmesi, tasnifi ve kitap haline getirilmesi, uzun ve yorucu bir çalışma sonucunda, değerli büyüklerim ve dostlarımın da yardımıyla bu sitede "Osmanlıdan Günümüze İcâzetten Diplomaya" mezuniyet belgelerinin tarihsel dönüşümüne ışık tutulmaktadır.