Logo

Etkinlik Detayı

Pelin Çift ile Gündem Ötesi

İslamiyet ile başlayan icazetname Osmanlı'da nasıl uygulandı

Nazari ilimlerde Tıbbiyeye, hafızlıktan mürşidliğe bir çok alanda verilen icazetnameler ve şahadetnameler hangi bilgileri barındrıyor

17-04-2019