Logo

İmtiyaz Belgeleri

şerit icon

İmtiyaz

İmtiyaz (üstünlük) yıl içinde yapılan sınavlarda birinci olan talebelere verilen bir belge idi. Sekiz âferîn ve iki tahsin değerindeydi.

İmtiyaz

İmtiyaz (üstünlük) yıl içinde yapılan sınavlarda birinci olan talebelere verilen bir belge idi. Sekiz âferîn ve iki tahsin değerindeydi. Beş imtiyaz alan öğrenciye başarılarından dolayı bir kitap hediye edilirdi. Meselâ bir imtiyaz varakasında şöyle denilmektedir: “…. efendiye Hıfzussıhha ikinci tahrîri (yazılı) imtihanında birinciliği ihrâz eylemesine mûkâfâten i'tâ olunmuşdur.” Bazı imtiyaz belgelerinde ise talebenin birinci olduğu kenar notu olarak yazılırdı.