Logo

Tasdiknâmeler

şerit icon

Tasdiknâmeler

Onay belgesi ya da öğrenim belgesi anlamındaki tasdikname, bir okuldan başka bir okula geçecek öğrenciye, yazılmak istediği yeni okulun istek yazısı üzerine, devam ettiği eski okul tarafından verilen belgedir. Genel anlamda, bir durumun onaylandığına dair de adlandırılır.

Tasdiknâmeler

Onay belgesi ya da öğrenim belgesi anlamındaki tasdikname, bir okuldan başka bir okula geçecek öğrenciye, yazılmak istediği yeni okulun istek yazısı üzerine, devam ettiği eski okul tarafından verilen belgedir. Ayrıca, disiplin cezası alarak okuldan uzaklaştırılan öğrenciye, üst disiplin kurulu kararıyla başka bir okula nakledilirken verilen belgeye de zorunlu tasdikname denilir. Genel anlamda, bir durumun onaylandığına ilişkin verilen belge anlamında kullanılır.