Logo

Diplomalar

Diploma, bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını, bir derece veya unvanı kullanmaya hak kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumu tarafından düzenlenip verilen resmî belgedir. Bu anlamıyla da icâzetnâme ya da şehâdetnâme olarak adlandırılan belgenin günümüzdeki adı olmaktadır.

Diplomalar

İcâzetler genellikle yazılı olduğu halde, sözlü olarak verilenleri de vardır. Yazılı vesika olarak verilmesi yaygınlaşan bu belgeler önce “şehâdetnâme” ve Cumhuriyet döneminde, belirli bir süre sonra da okulların verdiği “kurum icâzeti” demek olan diploma adını almışlardır. Diploma, bir kimseye herhangi bir okulu veya öğrenim programını başarıyla tamamladığını, bir derece veya unvanı kullanmaya hak kazandığını, bir iş, sanat veya meslek dalında çalışabilme yetkisi elde ettiğini belirtmek için bir öğretim kurumu tarafından düzenlenip verilen resmî belgedir. Bu anlamıyla da daha önceleri icâzetnâme ya da şehâdetnâme olarak adlandırılan belgenin günümüzdeki adı olmaktadır. Daha önceleri icâzetnâme ya da şehâdetnâme olarak adlandırılan bu belgelerin günümüzdeki adı olarak “Diploma” kullanılmaktadır.
Geniş bilgi için bakınız: TÜBİTAK Diploma maddesi