Logo

Karneler ve Pasolar

şerit icon

Karneler ve pasolar

Karneler; talebelerin eğitim kurumlarından aldıkları akademik başarılarının yüksek veya düşük olmasını gösteren belgelerdir. Karneler yol gösteren gösterge olduğu gibi, aynı zamanda da öğrencilerin izdüşümüdür.

Karneler ve pasolar

Karneler; talebelerin eğitim kurumlarından aldıkları akademik başarılarının yüksek veya düşük olmasını gösteren belgelerdir. Karneler yol gösteren gösterge olduğu gibi, aynı zamanda da öğrencilerin izdüşümüdür. Eğitim kurumlarının tüm amacı çocukları iyi bir geleceğe ve mutluluğa ulaştırmaktır. Talebelerin bu anlamda öncelikle iyi notlarının takdir edilmesi, sonrasında varsa düşük notları hakkında yapıcı şekilde konuşulması, sebeplerinin araştırılması bu belgeleri destekleyen en önemli adımdır.