Logo

Zikr-i Cemil Belgeleri

şerit icon

Zikr-i Cemil

Zikr-i cemîl (güzel hatırlanma) ise herhangi bir mükâfat kazanamamış talebeyi daha fazla çalıştırarak mükâfat kazanmaya teşvik etmek için verilirdi.

Zikr-i Cemil

Zikr-i cemîl (güzel hatırlanma) ise herhangi bir mükâfat kazanamamış talebeyi daha fazla çalıştırarak mükâfat kazanmaya teşvik etmek için verilirdi. Fakat bu belgenin zaman zaman çeşitli imtihanlarda kazanılan başarılar vesilesiyle verildiği de olurdu. Bir zikr-i cemîl belgesinde “…. efendiye imtihân-ı umûmîde ihrâz etdiği ikinciliğine mükâfâten itâ kılınmışdır” denilmektedir. Zikr-i cemîl belgesi diğer mükâfat belgelerinden daha büyük ebatlarda idi.